image

Previous Index Next

Kiyomizu-dera in Kyoto.

Copyright © Rod Smallwood 2009